aandachtspunten in de praktijk

1. Correct uitgevoerde elektrische omheining

Correcte keuze apparaat:

 • ladingsenergie aangepast aan omheining

 • min. 1,5 J impulsenergie

 

Correcte uitvoering met geschikte materialen

 • geen koper!

 • correct (dubbel) geïsoleerde grondkabel (voor bypass poort, verbinding stroomapparaat, …)

 

Algemene aandachtspunten

 • aarding aangepast aan apparaat (min. 3 staven van 2 meter) --> Doe een aardingstest

 • elke 350m verticale verbinding stroomdraden

 • draad niet knopen maar verbinders gebruiken

 • ook poorten wolfproof maken

 • schrikdraden vrijhouden van begroeiing

 • opstapjes voor wolf aan buitenkant verwijderen

 • dagelijkse controle met voltmeter (altijd min. 4500V op omheining)

 • schade meteen herstellen

2. Vermijd zwakke schakels

Een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Een wolf gaat rond de ganse omheining om zwakke plekken te zoeken. 

 • de omheining moet rondomrond wolfproof zijn

 • poorten moeten ook wolfproof gemaakt worden

 • opstapjes aan de buitenkant van de omheining moeten verwijderd worden of de omheining moet daar verhoogd worden met de hoogte van het opstapje

 • waar de omheining over een waterloop gaat is speciale aandacht vereist (wolfproof rooster in het water, schrikdraden tot het wateroppervlak met kortsluitingszekering per draad)

 • oneffenheden in het terrein moeten op voorhand genivelleerd worden of extra tussenpalen moeten garanderen dat de schrikdraden overal de correcte hoogte boven de grond behouden

 • de schrikdraden moeten vrijgehouden worden van begroeiing (stroomlek)

 • het raster (ursus, tuindraad, flexinet, …) moet van onder tot boven en over de gehele lengte strak gespannen staan

Bij droge grond (droogteperiode) moet extra aandacht naar de aarding gaan. Droge grond is minder stroomvoerend, de aarding werkt minder goed, wat resulteert in (te) lage spanning op de omheining. Indien nodig aardingsstaven bijplaatsen, aarding bevochtigen of met netten met aardingsdraad werken.