© Germund Sellgren / WWF-Sweden

wat is een 'wolf-proof omheining'?

Wat is het principe van een 'wolf-proof' omheining?

 

Een wolf-bestendige afsluiting is een afsluiting waar een wolf niet door, niet onder en niet over kan. Wolven proberen namelijk altijd eerst onder de draad door te graven. Als dit niet lukt, kijkt hij of hij er door kan. De vacht van een wolf kan zijn eigenlijke taille verhullen waardoor hij vaak letterlijk door de mazen van het net glipt. Als laatste probeert de wolf over de draad heen te springen. Dit is uitzonderlijk maar niet onmogelijk.

figuur website.png

© WFTB

HOE MAAK IK MIJN OMHEINING 'WOLF-PROOF'?

© Staffan Widstrand / WWF

81658378_2397903090514717_36116973127047

Onze normen voor een 'wolf-proof' omheining. 

Het Wolf Fencing Team hanteert de normen die door het Agentschap voor Natuur en Bos zijn vooropgesteld. Tot op heden is dit echter enkel voor omheiningen die gebruik maken van stroom. Voor situaties waar stroom niet kan gebruikt worden, hanteren we normen die van toepassing zijn in Duitsland. Daar wordt voor herten, alpaca’s en lama’s vaak een raster gebruikt van 180cm hoog die onderaan voorzien wordt van een ondergravingsbescherming. Deze vorm van bescherming kan op verschillende manieren. Men kan het raster 40cm diep ingraven of horizontaal op de grond verder trekken tot op een afstand van 1m. Beide toepassingen zullen de wolf weerhouden om onder het raster door te graven.

 

Heb je een raster van 180 cm en kan je wel met stroom werken? Dan volstaat het om op 15 à 20cm hoog de buitenkant te voorzien van een stroomdraadje.

© Guy Moesen

ondergravingsbescherming.png

© WFTB

de drie meest voorkomende omheiningen in belgië

Type 1: ursusdraad

 

Schapendraad – ook wel of geknoopt gaas genoemd – wordt vaak toegepast voor het omheinen van weiden. Deze roestvrije, gegalvaniseerde draadafsluiting met spiraalknoop is ideaal voor zowel grotere dieren (zoals schapen) als kleinere (zoals geiten en lammeren). De meest courant hoogtes zijn 90cm, 100cm, 120cm, 150cm en 200cm.

 

Hoe maak je deze ‘wolf-proof’?

 

Om te voorkomen dat de wolf onder het raster door graaft mag de onderste draad niet meer dan 3cm van de grond verwijdert zijn. Aanvullend moet aan de buitenzijde van het raster op een hoogte van 15cm een stroomdraadje voorzien worden. Dit zal ervoor zorgen dat de wolf een stroomstoot op de neus krijgt wanneer hij probeert te graven. Om te voorkomen dat de wolf door de draad heen kan, mogen de mazen niet groter zijn dan 15x15 cm. Tenslotte moet op een hoogte van 120 cm een stroomdraadje voorzien worden om te voorkomen dat de wolf over het raster (van 120cm of 90cm) heen springt. Belangrijk is dat de stroom ten alle tijde minimaal 4500 volt bedraagt.

 

*Als je bestaande ursusdraad (en palen) maar 90 cm hoog zijn, dan volstaat het om via afstandsisolatoren (in de palen) een stroomdraad te plaatsen op 120cm hoogte.

tn_DSC_4388.JPG

© WFTB

Type 2: schriklinten of schrikdraden

 

Wat men ook vaak ziet om (klein)vee te omheinen, is het gebruik van (permanente) schrikdraden of schriklinten. Afhankelijk van de diersoort en diens grootte gebruikt men 2 tot 7 draden.

 

Hoe maak je deze ‘wolf-proof’?

 

Een ‘wolf-proof’ afsluiting bestaat uit een bovenste draad op 120cm en een onderste op 15cm. Verder moet je ervoor zorgen dat de wolf niet tussen de draden door kan springen. Daarom bedraagt de afstand tussen de overige draden best niet meer dan 20cm.

 

*Als je bestaande palen (en draden) maar 90cm hoog komen, dan kan je d.m.v. aanvullende schrikdraadpalen een extra stroomdraad voorzien op 120cm zonder je bestaande omheining volledig te veranderen. Opnieuw heerst hier ook het principe dat de stroom te allen tijde minimaal 4500 volt bedraagt.

© Gallagher Europe

Type 3: netten

 

In tegenstelling tot bovenstaande permanente vormen van afrastering kunnen dieren ook tijdelijk omheind worden via flexinetten. Ook wel schapennetten, elektronetten of schrikdraadnetten genoemd. Dit zie je bijvoorbeeld vaak als nachtkraal voor schapen. De meest courante hoogtes zijn 90cm en 120cm.

 

Hoe maak je deze ‘wolf-proof’?

 

Flexinetten zijn op zich altijd geleidend. Daarom is hier vooral de hoogte belangrijk. Een net van 120cm geniet onze voorkeur. Is je huidig net maar 90cm hoog, dan kan je d.m.v. aanvullende schrikdraadpaaltjes een extra stroomdraadje voorzien op 120cm. Dit zal voorkomen dat de wolf over je net heen wil springen. Omdat de onderste 2 draden dicht tot tegen de grond komen en bovendien geleidend zijn (de 1e soms niet), zal de wolf hier ook niet onderdoor graven. Wel moet je ervoor zorgen dat het net te allen tijde goed aangespannen staat zodat de onderkant niet meer dan 3cm van de grond verwijdert is.

gallagher2.jpg

© Gallagher Europe

videoS

© WFTB

© ANB