© Germund Sellgren / WWF-Sweden

wat is een wolfwerende omheining?

Wat is het principe van een 'wolfwerende' omheining?

 

Een wolf-bestendige afsluiting is een afsluiting waar een wolf niet door, niet onder en niet over kan. Wolven proberen namelijk altijd eerst onder de draad door te graven. Als dit niet lukt, kijkt hij of hij er door kan. De vacht van een wolf kan zijn eigenlijke taille verhullen waardoor hij vaak letterlijk door de mazen van het net glipt. Als laatste probeert de wolf over de draad heen te springen. Dit is uitzonderlijk maar niet onmogelijk. 

Een goed uitgevoerde en goed onderhouden elektrische afsluiting is nagenoeg 100% effectief om wolven buiten te houden, blijkt uit de Nederlands studie van Jansman et al (2021) “Wolven in Nederland. Fact finding studie".

figuur website.png

© WFTB

richtlijnen voor het wolf-proof maken van de belangrijkste types omheiningen

1. Ursusdraad of schapendraad

Een ursusdraad van 80 à 100 cm hoog met mazen van maximum 20x20 cm is ondoordringbaar voor een wolf, maar moet op de volgende manier tegen ondergraven of overklimmen beschermd worden:

 • schrikdraad aan de buitenkant

  • hoogtes: 15-20, 90-100, 120 cm (max. 20 cm tussen bovenkant ursus en schrikdraad, max. 30 cm tussen parallelle schrikdraden boven de 60 cm boven de grond)

  • schrikdraad 15 cm van ursusdraad om inductie van spanning te vermijden

 • min. 4500 V

 • min. 1,5 J impulsenergie

2. Hoge rasters

Afsluitingen van tuindraad, hoge ursusdraad of andere hoge rasters met mazen van maximum 20x20cm zijn ondoordringbaar voor een wolf, maar moeten op de volgende manier tegen ondergraven of overklimmen beschermd worden:

 • schrikdraad op 15-20 cm hoogte (of andere ondergravingsbescherming)

 • tuindraad 60-120 cm hoog:

  • schrikdraad thv bovenkant tuindraad

  • daarboven aanvullen met schrikdraden tot 120 cm hoogte en max 30 cm tussen de schrikdraden

 • tuindraad hoger dan 120 cm

  • schrikdraad thv bovenkant tuindraad 

  • gebruik een dubbele schrikdraad (plus en min) bovenaan met 15 cm tussenruimte indien het raster uit geplastificeerde (isolerende) tuindraad bestaat

  • schrikdraad op 120 cm hoogte is ook aanbevolen

 • schrikdraden steeds aan de buitenkant én op min. 15 cm van de tuindraad aanbrengen

ursus 80cm_v2.PNG
tuindraad 120cm geen beton v2.PNG
tuindraad 150cm geen beton plusmin.PNG

Opgelet!

Bij tuindraden is er soms een betonplaat onderaan aanwezig. Deze verticale barrrière (mits diep genoeg, +40 cm) zal voorkomen dat de wolf onder de draad doorgaat. Hier is dus geen onderste schrikdraad meer nodig. Wel moet de betonplaat aan de tuindraad vastgemaakt worden (minstens elke 80 cm) om te voorkomen dat de wolf zich hier tussen murwt. 

tuindraad 150cm beton plusmin.PNG
tuindraad 180cm beton plusmin boven en 120.PNG

3. Geëlektrificeerde netten

Mobiele rasters van geëlektrificeerde netten (ook flexinetten, flexnetten, schrikdraadnetten genoemd) met maximaal 20 cm tussen de horizontale schrikdraden zijn ondoordringbaar voor een wolf. Een wolf zal er (bij goede aansluiting tegen de grond en goede uitvoering) ook niet onderdoor kruipen of graven, maar de gewoonlijk gebruikte uitvoering van 90 cm hoog biedt geen voldoende zekerheid om overspringen te voorkomen. Op de volgende manier zijn ze wel wolfproof:

 • ofwel een uitvoering van 120 cm hoog

 • ofwel 90 cm hoog aangevuld met een schriklint op 120 cm hoogte

 • ofwel 105 cm hoog aangevuld met een schriklint op 120 cm hoogte

 • strak gespannen

 • max 3 cm tussen bodem en onderste draad

 • min. 4500 V op de schrikdraden

 • min. 1,5 J impulsenergie

 • aanbevolen: kies een uitvoering waarbij de onderste draad als (bijkomende) aarding kan gebruikt worden

schrikdraadnet 90cm 2opties.JPG

4. Schrikdraadomheiningen 

Een goed uitgevoerde en goed onderhouden schrikdraadomheining die voldoet aan onderstaande criteria beschermt nagenoeg 100% tegen indringen van wolven. 

 • schrikdraadhoogtes: 

  • onderste overal 15-20 cm van grond

  • onder de 60 cm max 20 cm ruimte tussen de schrikdraden

  • boven de 60 cm max 30 cm tussenruimte

  • bovenste schrikdraad min. 120 cm van grond

  • dit leidt tot een omheining van 5 of 6 schrikdraden volgens de hoogtes aangegeven op de figuur hiernaast

 • min. 4500 V

 • min. 1,5 J impulsenergie

 • correcte uitvoering schrikdraadomheining: zie hoofdstuk algemene principes schrikdraad omheining

 

schrikdraad 100cm 2opties v2.PNG

5. Prikkeldraadomheining (runderen)

Prikkeldraadomheiningen bieden geen bescherming tegen wolven. Op prikkeldraad mag wettelijk ook geen stroom gezet worden. Deze omheiningen worden best vervangen door of aangevuld met volledig elektrische omheiningen met 5 à 6 schrikdraden (zie uitleg over 4. schrikdraadomheining).

6. Houten omheining (paarden)

 • aan buitenkant aanvullen met schrikdraden

  • onderste draad 15-20 cm boven grond

  • maximaal 20 cm tussen twee schrikdraden of tussen schrikdraad en houten balk

  • schrikdraad thv bovenkant omheining (om overklimmen te voorkomen) 

 • spanning van min. 4500 V op de geleiders

 • schrikdraadapparaat met min. 1,5 J impulsenergie

 • opmerking: om te vermijden dat paarden (bv bij het rollen) met hun hoeven verstrikt raken in de draden kan best gekozen worden voor een draad die zeer strak opgespannen is en/of gemakkelijk breekt.

paard hout 150cm v2.PNG

7. Schriklintomheining (paarden) 

 • bestaat normaal (volgens Duitse norm) uit drie schrikdraden of schriklinten aangepast aan de grootte van het paard (hoogste draad 0,8 x schofthoogte)

 • om wolfproof te maken aan te vullen met voor paarden geschikte (goed zichtbare en zachte) schrikdraden of schriklinten volgens onderstaande hoogtes:

  • onderste geleider overal 15-20 cm van grond

  • onder de 60 cm max 20 cm tussenruimte

  • boven de 60 cm max 30 cm tussenruimte

  • bovenste draad min. 120 cm van grond

 • spanning van min. 4500 V op de geleiders

 • schrikdraadapparaat met min. 1,5 J impulsenergie

paard schriklint 140cm.PNG

Opmerking: schriklinten hangen snel door en zijn af te raden voor de onderste geleiders. Een duurzame afsluiting met EquiWire (Gallagher) of LongLifeCable (Koltec) is aangewezen. Deze gaan 20-30 jaar mee.

Tip:  in geval van bovenste schrikdraad op 140 cm: hoekpalen robinia 18-20 cm dik, 270 cm lang (150 cm boven, 120 cm onder grond)

alternatieve ondergravingsbescherming

Met schrikdraad uitgebouwde omheiningen zijn meest effectief om wolven uit een weiland te houden, maar indien het door omstandigheden echt niet mogelijk is, dan zijn een aantal alternatieven met fysieke barrière mogelijk. Normen gehanteerd door Wolf Fencing Team Belgium:

 • een fysieke barrière tot 40 cm diep 

  • bv draad ingraven (vooral geschikt bij aanleg nieuwe omheining)

  • betonnen plaat (maar goed verbonden met het raster zodat wolf er niet tussen kan glippen)

 • de draad aan de buitenkant van de omheining plat over de grond 100 cm laten doorlopen en goed verankeren in de grond (wolf graaft aan de basis van het raster)

ondergravingsbescherming.png

Voor bijzondere omstandigheden (bv raster op perceelsgrens en veel wortels in de bodem) ontwikkelde het Wolf Fencing Team Belgium een technische oplossing met voorgeplooide betonijzers om ondergraving te voorkomen. 

 • u-vormig voorgeplooide betonijzers van 8mm diameter, benen van 80 cm lang en een dwarsstuk van 38 cm

 • deze worden telkens ⅓ overlappend in de grond gehamerd

 • bij elk ijzer wordt één been door de draad gestoken, zodat de draad vast tegen de grond verankerd wordt

Zo ontstaat een ondergrondse barrière van verticale spijlen met maximum 13 cm tussenruimte. Een bijkomend voordeel is dat het geen onderhoud vergt.

ondergravingsbescherming_ijzers_v20211031_metcijfers.PNG

videoS