top of page
wftb logo fb_edited.jpg
Original_WW1102975.jpg

OVER HET
WOLF FENCING TEAM BELGIUM

HET WOLF FENCING TEAM BELGIUM.

Het Wolf Fencing Team Belgium is een vrijwilligersnetwerk, bestaande uit belanghebbenden en geïnteresseerden van diverse strekkingen en organisaties, die via praktische en technische hulp veehouders willen ondersteunen in de omschakeling die gepaard gaat met de terugkeer van de wolf.

Met praktische hulp staan we veehouders bij in en rond de wolventerritoria in België. Dit gaat van een kennismakend en advies verlenend bezoek tot aan het eigenlijk plaatsen van een wolf werende afrastering.

 

Bovendien helpen wij ook met het uit te voeren papierwerk, zoals advies bij het aanvragen van subsidies en het opvragen van offertes.

 

Onze dienstverlening is volkomen gratis!

HET WOLFFENCING TEAM AAN HET WERK.

wftb logo fb.png

PARTNERS.

Het Wolf Fencing Team Belgium is in februari 2019 opgericht door Natuurpunt, het WWF en Natagora en wordt gesteund door het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid en de provincie Limburg.

WWF-Logo-PNG2.png
logo natuurpunt.png
output-onlinepngtools(1).png
hq-anb-inverse.png
Logo Natura2000.png

WAT ZEGGEN VEEHOUDERS OVER ONS?

 • Is het Wolf Fencing Team Belgium een uniek initiatief?
  Het Wolf Fencing Team Belgium is een initiatief gebaseerd op gelijkaardige initiatieven in onze buurlanden: Nederland: https://www.wolf-fencing.nl/ Duitsland: http://wikiwolves.org/ en https://niedersachsen.nabu.de/ Frankrijk: https://www.ferus.fr/benevolat/pastoraloup
 • Hoe verloopt de samenwerking tussen een veehouder en het WFTB?
  Een veehouder contacteert ons via het invulformulier op onze website. Van zodra wij de vraag ontvangen hebben, contacteren we de veehouder om reeds een eerste advies via mail te geven. Deze is gebaseerd op de informatie die werd ingevuld bij het contactformulier. Indien we beter ter plaatse komen, spreken we een datum af voor het inplannen van een adviesbezoek. Tijdens dit bezoek maken we kennis, leggen we het principe uit van een wolfwerende afsluiting en bekijken we de huidige situatie. Wanneer alle informatie omtrent het perceel verzameld is, maken we hiervan een uitgebreid verslag waarbij we de vereiste 'wolfwerende' aanpassingen (en het nodige materiaal) oplijsten. De veehouder beslist of hij de materialen aankoopt en zelf aan de slag gaat en/of de hulp inroept van WFTB bij de aanpassingswerken van zijn omheining. Wanneer de hulp van WFTB vereist is, wordt er gekeken naar een datum waarbij een groep vrijwilligers (5-10) kan komen helpen met de eigenlijke aanpassingen.
 • Zijn jullie enkel actief in Vlaanderen?
  In Wallonië werd, net zoals in Vlaanderen, een 'Plan Loup' opgesteld. In juni 2021 werd het Wolf Fencing Team in Wallonië gelanceerd. Veehouders die beroep willen doen op hun diensten, kunnen contact opnemen via: contact@wolffencing.be
 • Helpen jullie enkel veehouders in het risicogebied?
  Wij helpen iedere veehouder in België, los van het feit of hij/zij recht heeft op subsidies. Adviesbezoeken vinden momenteel enkel plaats in de aangeduide risicozones in Limburg en Antwerpen, maar advies via mail is altijd mogelijk. Ons advies en/of hulp is gratis voor iedereen.
 • Welke gemeenten maken deel uit van het risicogebied in Vlaanderen?
  Dit kan je raadplegen op de website van het Agentschap Natuur en Bos:
 • Zijn deze aanpassingen voldoende? Heb ik geen risico meer op schade?
  Geen enkel type raster biedt 100% bescherming. Niettemin zien we in de statistieken dat afrasteringen in lijn met de Vlaamse normen de hoogste vorm van bescherming geven. Hoewel wolven in theorie hoog kunnen springen, blijkt uit onderzoek dat het niet nodig is om een afsluiting te zetten waar wolven niet over kunnen, maar net voldoende hoog dat ze er niet over willen. De ervaring leert dat wolven uiterst zelden over een afsluiting springen van 120 cm hoog, ze zullen eerder proberen om zich er onderdoor te graven of tussen de draden door te kruipen.
bottom of page