bescherm je vee tegen de wolf

wat is het wftb?

Het Wolf Fencing Team Belgium is een vrijwilligersnetwerk, bestaande uit belanghebbenden en geïnteresseerden van diverse strekkingen en organisaties, die via praktische en technische hulp veehouders willen ondersteunen in de omschakeling die gepaard gaat met de terugkeer van de wolf. Met praktische hulp staan we veehouders bij in en rond de wolventerritoria in België. Dit gaat van een kennismakend en advies verlenend bezoek tot aan het eigenlijk plaatsen van een wolf werende afrastering. Bovendien helpen wij ook met het uit te voeren papierwerk, zoals advies bij het aanvragen van subsidies en het opvragen van offertes.

 

Deze dienstverlening is volkomen gratis!

© WFTB

 

© Staffan Widstrand / WWF

© WFTB

volg ons!

het wolf fencing team belgium is een initiatief van